Skip to the content

Organiske opløsningsmidler

Hvad er organiske opløsningsmidler?

De organiske opløsningsmidler har det tilfældes, at det er kemiske forbindelser, der indeholder carbon (C) og hydrogen (H).

Organiske opløsningsmidler kan opløse organiske stoffer som fedt, olie og neglelak. Altså stoffer der ikke kan opløses i vand.

Der findes mange hundrede organiske opløsningsmidler – for eksempel terpentin, acetone, toluen og xylen.

Organiske opløsningsmidler fordamper hurtigt

De fleste organiske opløsningsmidler er let flygtige, da de fordamper hurtigt. Det kan der være mange fordele ved.

Til gengæld er ulempen, at de hurtigt spredes overalt i luften. Herfra indånder vi dem, de går i lungerne, i blodbanerne og videre rundt i hele kroppen.

Gentagne påvirkninger kan være skadelige for din krop

De organiske opløsningsmidler er farlige, fordi de kan opløse organiske stoffer.

Hvis du er udsat for gentagne påvirkninger, kan det skade dine celler, knoglemarv, nervesystem og hjerne. Det kan resultere i hjerneskade.

Organiske opløsningsmidler kan også optages i kroppen gennem huden. Man kan måle de organiske stoffer i blodet kort tid efter kontakten med kroppen.

Lim kan være sundhedsskadeligt

Lim kan også indeholde organiske opløsningsmidler såsom cyclohexan og xylene.

Cyclohexan er et effektivt organisk opløsningsmiddel og ekstraktionsmiddel, der bruges ved fremstillingsprocessen af klæbestoffer, pesticider og fedtstoffer.

Det kemiske stof virker affedtende og irriterer dermed både hud (giver rødme og revner) og slimhinder (øjnene løber i vand). Hvis du indånder stoffet i større mængder, kan det medføre krampe, opkast og bevidstløshed.

Cyclohexan er en miljøgift. Xylene er også affedtende og sundhedsskadeligt for mennesker.