Skip to the content

Pesticider

Hvad er pesticider?

Ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler har fællesbetegnelsen sprøjtemidler eller pesticider. Nogle benytter også betegnelsen plante-beskyttelsesmidler, som er et mere positivt ladet ord.

Man bruger sprøjtemidler i haver, på marker, i plantager og i gartnerier. Brugen af sprøjtemidler påvirker miljøet på en uhensigtsmæssig måde.

Planter og dyr bliver ramt

For det første rammer sprøjtemidlerne ofte flere planter og dyr end dem, de er rettet mod.

Det kan være de vilde planter i markkanten, som ingen skade gør. Eller insekter og forskellige smådyr, der ellers skulle gøre gavn.

Det kan også være fuglen, der spiser de sprøjtede plantedele eller smådyr. Eller de vandlevende dyr i åer eller søer, der kan blive forgiftet, fordi regnvandet fører overskydende sprøjtegifte med sig.

Grundvandet kan tage skade af sprøjtemidler

For det andet er der risiko for, at rester af sprøjtemidler, eller deres nedbrydningsprodukter, trænger ned i drænvand og grundvand.

Med årene er der kommet mere restriktive regler for brugen af sprøjtemidler. Det skyldes blandt andet, at man har været nødt til at lukke en række drikkevandsboringer, fordi man fandt rester af sprøjtemidler i forbrugsvandet.

Der findes især sprøjterester i de øvre grundvandslag, men der er gjort fund i over 80 meters dybde.

Roundup kan trænge ned i vores grundvand

Du kan købe ukrudtsmidlet Roundup i de fleste byggemarkeder og havecentre. Det bliver betragtet som verdens mest effektive og mest gennemtestede ukrudtsmiddel, men nyere undersøgelser tyder desværre på, at Roundup kan beskadige cellers arvemateriale.

Ukrudtsmidlet indeholder glyphosat og polyoxyethylenamin, og det er i virkeligheden ikke produktet Roundup, der er testet, men derimod det aktive stof glyphosat.

Glyphosat slår ukrudtet ihjel, fordi det forhindrer planterne i at danne nogle livsvigtige stoffer. Polyoxyethylenamin nedsætter vands overfladespænding, så planterne lettere kan optage Roundup.

I Danmark er der er fundet glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA i drænvand og i højtliggende grundvand (cirka 3-4 meters dybde).

Mængden af glyphosat i vores søer, åer, grundvand og drikkevand bliver løbende overvåget. Problemet er, at der er blevet brugt for store mængder Roundup gennem årene, og dermed er de overskydende mængder af stoffet glyphosat blevet udvasket.

Man kan formindske mængden af udvasket glyphosat ved at pensle de uønskede planter med Roundup i stedet for at vande eller sprøjte med midlet over hele arealet.

I 2014-2016 blev der for eksempel fundet pesticider i 43 % af de danske vandværkers boringer, og 13 % af prøverne overskred grænseværdien for drikkevand. På geus.dk finder du den seneste oversigt ved at søge på ”grundvandsovervågning”.

Ukrudt kan du bekæmpe på naturlige måder

Der findes mange andre – og mere naturlige – måder at bekæmpe ukrudt på.

Du kan for eksempel hælde kogende vand på planten, da det ødelægger plantens celler.

Du kan også brænde ukrudtet væk med en ukrudtsbrænder eller naturligvis luge det væk med håndkraft eller andre haveredskaber.

Skadedyr kan du også fjerne på naturlige måder

Det er ikke kun ukrudtet, haveejere gerne vil af med. Haven er hjemsted for mange skadedyr, også kaldet snyltedyr, og de lever af planter som bladlus og snegle.

Du kan bruge forskellige gifte og kemiske bekæmpelsesmidler mod havens snyltere. Men der er også masser af alternativer til for eksempel at fjerne bladlus.

De fleste går ud på, at du sprayer almindelige og for miljøet uskadelige stoffer på bladene:

Skummetmælk gør det surt og ubehagelig for bladlusene. Brun sæbeopløsning eller hvidløgsspray er andre midler.

Du kan også bruge biologisk bekæmpelse i form af nyttedyr som bladlusgalmyg og bladlussnyltehvepse. Eller du kan bare jævnligt spule området over med rent vand. Prøv eventuelt de forskellige metoder.

nyttedyr.dk kan du læse om både skadedyr og nyttedyr til haven.

Sprøjterester i det meste frugt og grønt holder sig under grænseværdierne

Pesticidrester bliver også ofte omtalt i forbindelse med frugt og grøntsager.

Det er vigtigt at understrege, at selvom der findes sprøjterester eller pesticidrester i frugt og grønt, anbefales det alligevel, at du også spiser meget evt. ikke-økologisk dyrket frugt og grønt.

Langt de fleste fund af sprøjterester holder sig under grænseværdierne. De fleste fund af sprøjterester forekommer i øvrigt i frugt og grønt importeret fra udlandet.