Skip to the content

Genbrugspapir

Er det bedre for miljøet at bruge genbrugspapir?

Genbrugspapir bliver lavet af returpapir, som man opløser i vand og renser for en stor del trykfarve og fyldstoffer, så papirmassen kan bruges igen.

Man brænder trykfarven og fyldstofferne, og asken ender i cement.

Af hensyn til miljøet er det mest hensigtsmæssigt at vælge papir med så stort et indhold af genbrugsfibre som muligt.

Ny papirmasse koster mange ressourcer

Årsagen til, at det er bedre at bruge papir med mange genbrugsfibre, er ikke bare fældning af skov – men også den ressourcekrævende produktion af ny papirmasse, hvor man opløser træmassen i syre.

Syrebadet er tilsat kemiske stoffer, der forhindrer skumdannelse samt kemiske styrkemidler, overflademidler, blegemidler, lim og optisk hvidt.

Brug papir beregnet til mad, når du vil fjerne overskydende fedt

Ernæringsmæssigt er det fornuftigt at benytte køkkenrulle til at opsuge overskydende fedt fra mad.

Pointen er at undgå papir med klorholdige blegemidler samt rester af tryksværte og andre stoffer, som man ofte finder i genbrugspapir. Vælg for eksempel en blegning med mærket TCF (Total Chlorine Free).

Står valget mellem klorblegning med ECF (Elementary Chlorine Free) eller klorgasser, bør du vælge ECF-blegning, da overskud af klorgas danner uheldige klorerede organiske forbindelser.

Hvis du skal bruge papir direkte i forbindelse med maden, så skal du vælge papir, der er beregnet til at komme i kontakt med madvarer. Det kunne for eksempel være miljømærket madpapir.