Skip to the content

Nedsivning

Hvad er nedsivning?

Jord er en blanding af ler, sand, grus og sten, som består af korn i forskellige størrelser.

De mindste korn er af ler, så kommer sand og grus, og de største er sten. Nedbrudte plante- og dyrerester er også en del af jordens indhold, og de ligger i de øverste jordlag.

Regnvand siver ned gennem jordlagene og bliver til grundvand. Nedsivningen går hurtigere gennem sandjord end gennem lerjord. Det er, fordi der er bedre plads mellem de store sandkorn end mellem de små lerkorn.

Jorden nedbryder mange af de kemiske stoffer

Kemiske stoffer siver med regnvandet ned gennem jorden til grundvandet.

Det meste af det grundvand, vi pumper op, har en alder på 5-50 år. Det meste af det danske drikkevand kommer fra vandboringer, der når ned i 20-200 meters dybde.

Jorden nedbryder heldigvis mange af de kemiske stoffer undervejs, så de bliver uskadelige for miljøet. Dog kan nogle af de nedbrudte kemiske stoffer stadig være skadelige.