Skip to the content

Klor

Hvad er klor?

Klor, eller chlor, er et giftigt gasformigt grundstof (nr. 17) med en karakteristisk stinkende lugt.

Mange steder har man erstattet brugen af klor i industrien med det langt mindre miljøskadelige stof brintoverilte (H2O2). Mange rengøringsmidler indeholder dog stadig klorforbindelser, da klor er bakteriedræbende.

Af rengøringsmidler kan nævnes ”Klorin”, ”Kloressens” og ”Klorolin”. De indeholder alle forbindelsen natriumhypoklorit (NaClO).

Rengøringsmidler med klor kan blive ophobet i naturen

Havner stoffet natriumhypoklorit i vandmiljøet skabes svært nedbrydelige organiske klorforbindelser, der kan ophobes i naturen og dermed i mennesket.

Når man brænder klorholdige produkter af, bliver der også dannet giftige dioxiner.

Klordampe er farlige

Selv et kortvarigt ophold i klordampe kan være ubehageligt. Klordampe angriber luftvejenes slimhinder. Det kender du måske fra svømmehallen.

Klor er en tung gas, som koncentrerer sig i bunden af lungerne, når du indånder det. Klor kan reagere med lungevævet. Så får man vand i lungerne og svært ved at trække vejret. Klorgas er så farligt, at det er blevet brugt som giftgas i krig.