Skip to the content

Trykimprægneret træ

Hvilke kemiske stoffer er der i trykimprægneret træ?

Foruden kobber (Cu, grundstof nr. 29) kan trykimprægneret træ indeholde bor (B, grundstof nr. 5), chrom (Cr, grundstof nr. 24), arsen (As, grundstof nr. 33), tributyltin og tjære (også kaldet creosot).

Alle stofferne er mere eller mindre giftige for miljøet, og flere er direkte sundhedsskadelige for både dyr og mennesker. En imprægneret stolpe i jorden afgiver for eksempel giftige kemiske stoffer til jorden og miljøet.

Imprægneret træ må heller ikke blive brændt i affaldsforbrændingen. Det skal afleveres og behandles på landets miljøstationer, da det afgiver giftige dampe til omgivelserne.

Tryk og kemiske stoffer konserverer træet

Navnet trykimprægneret træ kommer af, at man anbringer træet i væskebeholdere under stort tryk, hvorefter man presser kemiske stoffer ind i træet for at konservere det.

I Danmark har vi kendt til trykimprægnering siden 1862, hvor jernbanesveller for første gang blev trykimprægneret. Man brugte tjære (creosot), som er meget giftigt. Så giftigt, at legepladser og haver er blevet forurenet, fordi man har brugt svellerne til at holde på jorden.