Skip to the content

Bromerede flammehæmmere

Hvad er bromerede flammehæmmere?

Bromerede flammehæmmer er bygget af forskellige stoffer, men fælles for dem er, at de alle indeholder stoffet brom.

Det er brom (Br, grundstof nr. 35), der er med til at hæmme brandudviklingen i for eksempel din computer i tilfælde af brand.

Bromerede flammehæmmere er stabile forbindelser, der ophobes i naturen og organismer. Stofferne kan være hormonforstyrrende.

Også bromerede flammehæmmere i andet end elektronik

Da der er kommet EU-forbud mod flere af de mest problematiske bromerede flammehæmmere (blandt andet penta-BDE og octa-BDE), kommer der efterhånden flere alternative produkter på markedet.

Der er også bromerede flammehæmmere i såvel byggematerialer som i tekstiler, herunder i betræk til sofaer og madrasser.