Skip to the content

Fødekæder

Hvad er en fødekæde?

En fødekæde er en rækkefølge, som organismer æder hinanden i.

I haven er der mange naturlige fødekæder, som blandt andet kan være fødekæden på billedet.

Sprøjtegift kan have betydning for fødekæden

Havefolk vil gerne undgå for mange bladlus i haven, da det for eksempel giver færre æbler på frugttræerne eller grøntsager i urtehaven.

Man kan bruge kemiske stoffer som gift mod bladlusene. Så forsvinder bladlusene, men de dyr, der skulle spise bladlusene, kommer til at mangle mad.

En enkelt guldøjelarve kan spise 600 bladlus i sit liv og er en rigtig bladlusløve. Den mangler derfor mad, hvis vi udrydder bladlusene:

planter → få bladlus → få guldøjer → færre musvitter → færre spurvehøge

Biologisk bekæmpelse kan ændre på fødekæden

Man kan også løse problemet med bladlus ved at ændre på fødekæden. Det kalder man biologisk bekæmpelse.

I drivhuse kan vi for eksempel sætte rovbiller eller snyltehvepse ud, da de spiser bladlusene.

Det går ud over guldøjerne, men fuglene har stadig mad, for de kan også spise både rovbillerne og snyltehvepsene:

planter → bladlus → rovbiller → musvit → spurvehøg