Skip to the content

pH-skalaen

Hvad er pH-skalaen?

pH–skalaen består af en række tal fra 0 til 14. De kaldes for pH-værdier. 

Surt, neutralt og basisk

Surt

Hvis et produkt er surt, har det en pH-værdi fra 0-6. Så indeholder det forskellige slags syrer. Værdien 0 er meget mere sur end værdien 6.

Neutralt Alt hvad der er neutralt, som for eksempel vand, har en pH-værdi på cirka 7. Den værdi ligger altså midt på skalaen.
Basisk Hvis et produkt er basisk, har det en pH-værdi fra 8-14. Så indeholder det forskellige slags baser. Og værdien 14 er meget mere basisk end værdien 8.

Både syrer og baser kan være farlige

Hvis man drypper lidt væske på et pH-papir (lakmuspapir), kommer der en farve frem, som viser væskens pH-værdi.

Sure midler kan fjerne kalkpletter. Basiske midler kan fjerne fedtpletter.

Syrer og baser kan være lige farlige, for de kan begge ætse. På ætsende produkter er der en advarsel – et faresymbol.