Skip to the content

Ukrudtsmidler og insektmidler

Grundvandet kan tage skade af sprøjtegifte

For at bekæmpe ukrudt i haven eller på marken kan man sprøjte med forskellige kemiske stoffer, som kaldes ukrudtsmidler eller sprøjtegifte.

Nogle ukrudtsmidler siver ned i grundvandet, selvom de ikke burde gøre det.

Det er derfor vigtigt at bruge så få sprøjtemidler som overhovedet muligt.

Gode råd

  • Lug ukrudtet væk med håndkraft eller damp eller brænd det væk.
  • Hvis du vælger at bruge sprøjtemidler i haven, så læs brugsanvisningen meget grundigt.