Skip to the content

Gødning

Gødning giver næring til planter

Gødning giver næring til planterne, og man kan både få naturgødning og kunstgødning.

Naturgødning kommer fra døde planter i kompostbunken eller fra dyregødning, såsom hønsemøg eller gylle.

Kunstgødning fremstilles på en fabrik, og den består af forskellige kemiske stoffer. Kunstgødning ligner små, grå perler, og det koster en masse energi at producere den på fabrikken.

Brug ikke for meget gødning

Uanset om du bruger naturlig gødning eller kunstgødning, skal du afpasse behovet for gødningsmængden, så du hverken giver for lidt (mangel) eller for meget gødning (forgiftning).

Hvis du gøder for meget, bliver næringsstofferne udvasket til vandmiljøet.

Overvej, hvad, du synes, er bedst: Kunstgødning fra fabrikken eller naturlig gødning, som man for eksempel bruger til økologisk dyrkning af markerne.

Gode råd

  • Brug ikke mere gødning, end planterne har brug for. Læs brugsanvisningen.
  • Brug naturlig gødning, hvis du har mulighed for det.