Skip to the content

Opgave

På jagt i køkkenet

  • Undersøg din skole. Hvilken slags emballage har I på skolen? Hvilket kan genbruges? Hvad med derhjemme? Hvor meget genbruger I derhjemme?

  • Skriv en liste med gode råd om at opbevare og håndtere maden og dens emballage. Brug elevark 1.

  • Besøg den lokale butik. Undersøg om den genbruger sin emballage. Brug elevark 2. 
  • Interview dine bedsteforældre eller andre ældre mennesker. Hvordan opbevarede og emballerede de maden, da de var børn? Hvilke forskelle er der i forhold til i dag? Hvad var fordelene dengang – og hvilke fordele er der ved emballeringen i dag? Brug elevark 8.

  • Vi kan genbruge meget plastik. Spørg, hvilke plasttyper de ansatte indsamler på den lokale genbrugsstation. Er plastindsamlingen en succes? Brug elevark 8.

 

Hent elevark 1

 

Hent elevark 2

 

Hent elevark 8