Skip to the content

Opgave 22

Rens vandet for fosfater

På et rensningsanlæg renses fosfaterne ud af spildevandet.

Fosfater bruger vi til at binde kalken i vandet, så sæben kan virke bedre.

Prøv selv med elevark 13. Denne proces hedder kemisk rensning.

Hvorfor tror du, at den hedder sådan?

 

Hent elevark 13