Print side

Oversigt over elevark

Ønsker du at bruge elevarkene til Kemien i din hverdag, så kan du hente dem via rækken af links i højremenuen. 

Her kan du hente en samlet liste i pdf-format over alle elevarkene.

Der er følgende elevark til materialet:

 • ELEV-ARK 1: Lav din egen liste over gode råd om, hvordan du undgå uhensigtsmæssige kemiske stoffer i din hverdag.

 • ELEV-ARK 2: Gode råd om at interviewe.

 • ELEV-ARK 3: Undersøg, hvorfor sæbe kan fjerne fedtet fra dine hænder.

 • ELEV-ARK 4: Lav din egen lotion.

 • ELEV-ARK 5: Undgå 26 allergifremmende kemiske stoffer - lær at læse en varedeklaration.

 • ELEV-ARK 6: Emballagetesten.

 • ELEV-ARK 7: Lav dit eget ”plastik” af mælk.

 • ELEV-ARK 8: Interview dine bedsteforældre eller en anden ældre.

 • ELEV-ARK 9: Test slik for farvestoffer.

 • ELEV-ARK 10: Lav din egen ”kemiske” marmelade.

 • ELEV-ARK 11: Lav din egen pH-sladrehank.

 • ELEV-ARK 12: Test vandets hårdhed.

 • ELEV-ARK 13: Rens vandet for fosfater.

 • ELEV-ARK 14: Puds sølvtøj.

 • ELEV-ARK 15: Hvordan kommer vandet ned i jorden?

 • ELEV-ARK 16: Hvordan virker gødning?

 • ELEV-ARK 17: Lav din egen liste over gode råd om, hvordan du undgå uhensigtsmæssige kemiske stoffer i din hverdag (opdelt på værelser).

 • ELEV-ARK 18: Er udgået, da upload-funktionen på hjemmesiden ikke fungerer. Den er derfor blevet fjernet. 

 • ELEV-ARK 19: Huskeliste over materialer, som skal bruges i de forskellige forsøg.

 • ELEV-ARK 20: Lær de kemiske faresymboler at kende.