Print side

Om samarbejdet

Coop er en andelsforening med mere end 1 million medlemmer. Vi står blandt andet bag dagligvarebutikkerne Kvickly, SuperBrugsen, Lokal/Dagli'Brugsen samt fakta og Irma.

Coop arbejder for et mere bæredygtigt og ansvarligt forbrug. Det gør vi både globalt, nationalt og i den lokale butik. En del af vores overskud går tilbage til samfundet gennem støtte til aktiviteter inden for sundhed, klima, miljø og etisk handel. Skolekontakten er en del af disse aktiviteter. 

Læs mere på www.skolekontakten.dk

 

Om Grønt Flag Grøn Skole

Du kan også bruge ”Kemien i din hverdag”, hvis klassen arbejder med projektet Grønt Flag Grøn Skole, der varetages af Friluftsrådet. Hvis skolen ikke allerede har fået tildelt Grønt Flag, så kunne det være en anledning til at arbejde på at få det tildelt. For at få Grønt Flag skal en skole opfylde både nogle internationale og nationale krav, der dokumenterer skolens engagement og miljøbevidsthed. De internationale krav består i, at skolen:

  1. nedsætter et miljøråd
  2. udarbejder en miljøhandlingsplan
  3. får mindst 15 % af skolens elever til at deltage
  4. udarbejder miljøordensregler
  5. arbejder med mindst ét tema hvert år.

De nationale krav går ud på aktivt at medvirke til:

  1. undersøgelser
  2. besparelser
  3. praktiske aktiviteter
  4. formidling af viden.

Få yderligere information på side 60 eller på www.groentflag.dk.

 

Om Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd er en miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig udvikling for miljø og mennesker. Vi har en stor indsigt i emnerne miljø og klima og er leveringsdygtige i dybdeborende og kritiske analyser. Vores arbejde finansieres af medlemsbidrag, støttebidrag og projektmidler.

Læs mere på www.ecocouncil.dk

Kontakt

Coop
Coop Skolekontakten 
Roskildevej 65
2620 Albertslund

Web: skolekontakten.dk

E-mail: skolekontakten@coop.dk