Print side

Mærkninger og varedeklarationer

Der er regler for, hvordan kemiske stoffer må bruges. Men det er også en god idé selv at gøre noget.

Bag på shampooflasken eller på opvaskemidlet kan du læse om de vigtigste stoffer, produktet indeholder. Listen er skrevet med meget små bogstaver og hedder ingredienslisten. Man kalder det også for en varedeklaration. Kig her, hvis du for eksempel vil vide, om der er parfume i produktet. Mange af de kemiske stoffer har lange og mærkelige navne, som kan være svære at forstå. Dem kommer du til at lære mere om. Der er også en varedeklaration på emballagen til madvarer. Den fortæller, hvilke stoffer der er i madvarerne. Det, der er mest af, står først. Det, der er mindst af, står sidst.

 

Op på mærkerne

Det kan være svært at læse en varedeklaration eller en ingrediensliste. Hvis du gerne vil have lidt hjælp til at vælge de rigtige produkter, er der nogle bestemte mærker eller symboler, der kan hjælpe dig. Her er samlet nogle af de vigtigste mærker, som du kan bladre tilbage til, når du skal i gang med rummene i huset:

 

Miljømærker

Der findes to anerkendte miljømærker på produkter i Danmark. Det er ’Svanen’ og ’Blomsten’. ’Svanen’ er et miljømærke, som vi bruger i Danmark og i de øvrige nordiske lande: Finland, Island, Norge og Sverige. ’Blomsten’ er et miljømærke i EU-landene.

Svanen eller Blomsten sikrer dig, at produktet tager hensyn til miljøet, din sundhed, og at kvaliteten er god. Svanemærket tøj af bomuld er for eksempel altid dyrket uden brug af sprøjtegifte. De to mærker bruges på mange forskellige ting, lige fra tøj, bøger og brændeovne til produkter på badeværelset og rengøringsmidler. Selv hele butikker kan blive svanemærket. Læs mere på www.ecolabel.dk

Økologimærker

I Danmark er der et anerkendt mærke for økologiske varer. Man kalder det for ’det røde Ø’. EU-landene har også et anerkendt økologimærke. Det hedder ’EU’s økologimærke’. Mærkerne kan du oftest finde på madvarer – altså brød, gryn, pasta, kød, frugt og grøntsager. Når en pose med mel har ’det røde Ø’, så er der ikke brugt sprøjtegift eller kunstgødning på kornmarken. Økologiske varer er desuden kun tilsat ganske få kemiske stoffer. Læs mere på www.oekologi.dk

Tøjmærker

Tøj og andre tekstiler kan få et ’Øko-tex mærke’. Her har man sat grænser for, hvor meget der må være af kemiske stoffer i tøjet, når du køber det. Men der ingen grænser for, hvor meget af de kemiske stoffer, man må bruge til at farve tøjet på fabrikken. Bomulden må også godt få sprøjtegift ude på marken. Så ’Øko-tex mærket’ sørger kun for at beskytte dig selv mod de kemiske stoffer. Betegnelsen 'Øko-tex' betyder ikke, at produktet er økologisk [Der arbejdes på at ændre betegnelsen til 'Oeko-tex', red. okt. 2011]. Læs mere på www.okotex.dk

Genbrugsmærker

 

Man kan og bør genbruge masser af produkter. Der findes da også mange genbrugsmærker. Mærker med pile i en cirkel, der viser, at man kan bruge materialet igen og igen. Læs mere på www.affald.dk

 

Pantmærket viser, at der er pant på varen. Bogstavet fortæller, hvor mange penge du kan få tilbage. I 2010 gav Pant A mærket 1 kr. tilbage for din flaske. Pant B gav 1,5 kr. og Pant C gav 3 kr. tilbage i din lomme. Hvor mange penge får du i dag tilbage i pant for en flaske?

 

 

Aluminiums-mærket viser, at man kan genbruge metallet i produktet. Man sparer både råstoffer og store mængder energi ved at genbruge det. Måske kan du aflevere aluminium på din genbrugsstation til genbrug?

 

Plastmærket viser, hvilken slags plastik, der er i produktet. Plasttype 3 er PVC, der indeholder et farligt klorstof, og du bør altid aflevere det på genbrugsstationen.

 

Affaldsmærket findes på mange elektroniske og elektriske apparater. Det betyder, at der er stoffer i apparatet, der skal fjernes, før man kan genbruge det. Du må ikke smide apparater med et affaldsmærke i skraldespanden. Du skal i stedet aflevere dem på genbrugsstationen.

 

Mange andre mærker

Indeklima-mærket fortæller, at for eksempel et skab eller en sofa ikke forurener luften derhjemme. Så her er der styr på, hvilke og hvor mange kemiske stoffer, der kommer fra møblet og ud i luften.

Om faresymboler

Der findes en række forskellige faresymboler. Nogle advarer mod farer for vores helbred, andre for farer mod miljøet. Der skal være faresymboler på alle kemiske produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer. Du kan finde faresymbolerne bag på produktet sammen med brugsanvisningen. Den fortæller om, hvordan du bruger varen og passer på den.

 

Ætsende

 

 

 

Brandfarlig