Print side

Hårdt vand

Der er meget kalk de fleste steder i den danske undergrund. Derfor er der også kalk i vores drikkevand. Hvis der er meget kalk i vandet, siger man, at vandet er hårdt. Hvis der er lidt kalk i vandet, siger man, at vandet er blødt.

Nederst på denne side kan du se vandets hårdhed forskellige steder i Danmark. Hårdheden har blandt andet betydning for, hvor hurtigt din el-kedel kalker til. Tilsætningsstoffer som fosfater og zeolitter binder kalken i vandet, så sæbe kan virke bedre. I Danmark kan byernes rensningsanlæg godt rense spildevandet for fosfater. Derfor er fosfat mest et problem i land- og sommerhusområder, hvor spildevandet ikke bliver renset.

Selvom man kan rense vandet for fosfater, er unødig vask og brug af for meget vaskepulver en rigtig dårlig idé.